error_outline
24. september kl. 08:13

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Innbyggerundersøkelsen Inderøy 2012

Innbygger-undersøkelse i Inderøy kommune

Oversikt innbyggerundersøkelsen eksempel

 

 

 

 

 

 

Den nye kommunen gjennomfører for første gang en spørreundersøkelse for å få innbyggernes tilbakemeldinger på kommunen som tjenesteyter, bosted og som forvalter av lokaldemokratiet.

Undersøkelsen sendes ut til en tilfeldig person i alle husstander i kommunen, i alt ca. 2500 personer. Personene er fordelt på kommunens 6 skolekretser. Innbyggernes erfaringer og synspunkter vil vi ta med oss når vi skal prioritere forbedringsområder i ny kommuneplan for 2013-2020.

Kvaliteten på slike undersøkelser er avhengig av at mange svarer, så vi oppfordrer alle som har fått spørreskjemaet om å gi tilbakemelding ! Svarfrist er satt til 27.november 2012. Resultatene fra undersøkelsen vil bli offentliggjort på kommunens hjemmeside, lokalaviser m.m.

Kontaktpersoner for undersøkelsen er Arnfinn Tangstad tlf. 74124541 eller Kristin Volden tlf. 74124281.

Skjema