error_outline
23. januar kl. 14:26

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Ilustrasjon lege

Innbyggerne i Inderøy har fått kjernejournal

Fra 15. august fikk innbyggerne i Inderøy kjernejournal.

Kort om kjernejournal

  • I kjernejournalen din samles viktige helseopplysninger som du og helsepersonell har tilgang til.
  • Kjernejournal er et supplement til pasientjournaler hos fastlege, legevakt og sykehus.
  • Kjernejournal inneholder informasjon fra offentlige registre, kritisk informasjon registrert av legen din og opplysninger du selv legger inn.
  • Formålet med kjernejournal:
    - øke pasientsikkerheten og gi tryggere helsehjelp
    - bedre samhandlingen i helsetjenesten

Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste. Den samler helseopplysninger som er spesielt viktig hvis du får behov for akutt hjelp og får behandling et sted du ikke har vært før. Blant annet samles opplysninger om bruk av legemidler og tidligere sykehusbesøk.

– Bruk av kjernejournal gir pasienter en trygghet om at de viktigste helseopplysningene om dem raskt kan være tilgjengelig for helsepersonell. Dette gjelder særlig i akutte situasjoner hvor opplysningene kan bidra til å redde liv, sier kommunelege Guri K. Falch.

Kjernejournalen opprettet automatisk

Kjernejournal ble opprettet automatisk 15. august. Alle som har folkeregistrert adresse i kommunen får en kjernejournal, såfremt de ikke allerede har reservert seg.

Du kan logge deg inn med elektronisk ID og se din kjernejournal via helsenorge.no/kjernejournal.

Hva inneholder kjernejournal?

Opplysninger om fastlege, legemidler, sykehusbesøk og informasjon fra Folkeregisteret samles inn automatisk.

Du kan selv registrere kontaktpersoner, sykdommer og om du har utfordringer med syn, hørsel eller språk.

Har du alvorlige allergier, en sjelden lidelse eller annet som det viktig for helsepersonell å kjenne til, kan du be legen din registrere dette i din kjernejournal.

Helsepersonell i gang til høsten

I løpet av høsten 2015 vil sykehusene (akuttmottaket, AMK-sentralen og andre avdelinger), legevaktene, samt fastlegene og private spesialister begynne å bruke kjernejournal.

Kun autorisert helsepersonell får slå opp i kjernejournal, og det skal kun skje når de gir deg helsehjelp.

Reservasjon

Ønsker du ikke å ha en kjernejournal, kan du når som helst reservere deg. Det gjør du ved å logge deg inn på helsenorge.no/kjernejournal og gå til innstillingene for din kjernejournal.

Mer informasjon?

  • helsenorge.no/kjernejournal
  • Du kan også ringe brukerstøtte 800HELSE (800 43 573)

 

Kontaktperson: Kommunelege Guri K. Falch.

Skjema