error_outline
29. november kl. 10:53

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Innvandrertjenesten

Siden høsten 2010 er det bosatt ca 160 flyktninger, hovedsakelig fra Syria, Sudan, Afghanistan og Eritrea i Inderøy kommune.

Alle flyktningene som er bosatt i Inderøy de siste årene bor hovedsakelig på Straumen, noen i kommunale leiligheter og ellers i boliger leid hos private.

Inderøy kommunestyre har gjort vedtak om å bosette 10 personer i løpet av 2019. I tillegg til disse kommer eventuelle familiegjenforeninger.

Alle voksne flyktninger som kommer hit har rett og plikt til å delta i et toårig introduksjonsprogram som inneholder norskopplæring, samfunnskunnskap og arbeidspraksis (kjennskap til norsk arbeidsliv). Det er stadig behov for språkpraksisplasser, så hvis din arbeidsplass har lyst til å bli kjent med en ressursperson med livserfaring, er det bare å ta kontakt! Barna som kommer hit som flyktninger starter i ordinær skole og barnehage så fort det er mulig, med ekstra norskundervisning og morsmålsassistenter etter behov.

Innvandrertjenesten er organisert under Helse- barnevern og rehabilitering. Flyktningetjenesten består av Inderøy norskopplæring for voksne og programrådgivere som har ansvar for introduksjonsprogrammet og bistand til bosatte enslige mindreårige. Bofelleskap for enslige mindreårige "Fløya" ble avviklet 1.juli 2018 og grunnskolen ble avviklet 01.08.2019.

Språkopplæringen er et fulltidsprogram med norskkurs fem dager i uka. Det gjelder både flyktninger og andre som har rettigheter i forhold til norskopplæring, for eksempel de som får innvilget familiegjenforening med nordmenn de har giftet seg med. Innvandrertjenesten har undervisningslokaler og kontorer i 2. etasje på Spiren.

Kontaktinfo:

Navn

Stilling

Kontorsted

Telefon

 

 

 

 

Toril Kosberg

Lærer

Vennavegen 59

97636244

Siv Janne Kamsvåg

Lærer

Vennavegen 59

99264976

Anne Kristin Flatøy

Lærer

Vennavegen 59

93810050

Knut Langlid

Teamleder innvandrertjenesten

Vennavegen 59

91009710

Kristine Strand

Programrådgiver/
flyktningemedarbeider

Vennavegen 59

40034266

Simon Ukbagergis Tsegai

Miljøarbeider

Vennavegen 59

45874110

Skjema