error_outline
04. desember kl. 14:49

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Institusjonsplasser

Inderøy kommune har 41 intitusjonsplasser ved Inderøyheimen. Inderøyheimen kan tilby både langtids-, korttids- og rehabiliteringsopphold. Målgruppen vil i hovedsak være personersom på grunn av kronisk sykdom, funksjonshemming, demens og/eller manglende evne for å dra omsorg for seg selv har behov for behandlingstilbud i intitusjon.

Institusjonsplass er det høyeste omsorgsnivået kommunen tilbyr og innvilges når dine behov for pleie og omsorg ikke kan dekkes av hjemmesykepleie eller andre tiltak i hjemmet.

Søknad om opphold på sykehjem vurderes i forhold til Helse- og omsorgstjenesteloven.

Opphold i sykehjem tildeles etter individuell vurdering av behov og i form av enkeltvedtak.

Søknad- se Forvaltningskontoret

 

Nytt omsorgsbygg i Mosvik

 

 

Skjema