error_outline
14. januar kl. 16:39

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Instruks for elevarrangement ved Inderøy Ungdomsskole

På første FAU-møte om høsten velger FAU en ”Festsjef”.
Festsjefen er ansvarlig for at sikkerhetsreglene overholdes.
Festsjefen er videre ansvarlig for at alle vaktene er kjent med hvilke regler som gjelder.

 

Generelle regler:

1.      Alle elevtilstelninger arrangeres i samråd med FAU. Hver tilstelning avtales med skolen og FAU’s festsjef senest 14 dager før arrangementet. Elevrådets kontaktperson gir beskjed til FAU v/festsjef.

2.      Et slikt arrangement anses å være et skolearrangement og dermed gjelder de ordinære regler for rusbruk / skadeverk som i skoletiden. Mistanke om bruk av rusmidler anmeldes til Politiet umiddelbart.

3.      De(n) arrangerende klassen(e) har ansvar for å skaffe minst 10 voksne vakter. Skriftlig bekreftelse fra vaktene på at de møter, leveres festsjef en uke før arrangementet.

4.      Elevrådet avgjør øverste grense for pris på inngangsbilletten
Bestillinger og innkjøp skal gjøres i samarbeid med festsjef.

5.      Arrangør må selv leie lokaler.

6.      Arrangementene avsluttes generelt kl. 22.00. Skoleball og avslutninger kl. 23.00.

 

Sikkerhetsregler:

7.      Arrangerende klasse(r) plikter å levere inn til Elevrådet og FAU’s Festsjef, en oversiktlig ansvarsfordeling over hvem som har ansvar for de ulike områder av arrangementet.
Her skal det også følge med en komplett vaktliste med minst 10 vakter.
Denne skal være Elevrådet og Festsjefen i hende senest 7 dager før arrangementet.

8.      Festsjefen tar refleksvester ut fra FAU’s skap på Ungdomsskolen og deler ut til vaktmannskapene som er ute. Disse brukes til å synliggjøre vaktene, om nødvendig. Disse leveres tilbake etter arrangementet.

9.      Festsjefen er ansvarlig for at både ute- og inne-område er holdt under oppsyn under hele arrangementet. Ansvaret omfanger også at lydnivået holdes på et forsvarlig nivå.

10. Festsjefen skal være tilgjengelig under hele arrangementet, og skal kunne nås på kort varsel.

11. Brannforskriftene forutsetter at alle rømningsveier er forsvarlig merket og belyst. Det skal også til enhver tid være lyst nok i området til at vaktene kan utføre en forsvarlig inspeksjon.
Stenges ytterdørene for uvedkommende, skal det alltid være vakt ved utgangsdørene.

12. Vaktene skal ha kjennskap til hvor brannslokkingsutstyr er lagret og hvordan dette brukes. De skal sørge for å åpne alle rømningsveier i tilfelle brann/ panikkløp.

13. Vaktene skal bistå med ryddearbeidet.

14. Bare elever ved Inderøy Ungdomsskole har tilgang til arrangementet.

 

Instruksen er vedtatt i SU 26.04.2007

 

Skjema