error_outline
14. januar kl. 16:39

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Comenius_100x117

Internasjonalt på Sandvollan

ComeniusI tidsrommet 22.- 26. april er Sandvollan skole vertskap for samarbeidsskoler fra Italia, England og Island.

De fire skolene er inne i det tredje året av et Comenius skoleutviklingsprosjekt med tittelen Maths for fun. Totalt 14 lærere fra de tre partnerskolene deltar under Comeniusbesøket.

Utveksling av ideer
Prosjektet omhandler matematikkundervisning i de ulike landene. Partnerne har i løpet av de tre prosjektårene utvekslet ideer til undervisningsopplegg - og prøvd ut hverandres ideer. Partnerne har også besøkt samarbeidsskolene og studert og drøftet vertskolenes læreplaner i matematikkfaget.

Under besøket blir det arrangert en tur til matematikksenteret på Aker Verdal. Der deltar femte klasse fra Sandvollan skole i et undervisningsopplegg. I etterkant av undervisningen på Aker vil det være et møte mellom de utenlandske gjestene og undervisningspersonalet på matematikksenteret.

Matematikkundervisning på Sandvollan
De utenlandske vennene vil også få anledning til å se matematikkundervisning ute og inne ved Sandvollan skole fredag 24. april. Denne dagen vil de også få servert en enkel lunsj av FAU og se innom elever og undervisningpersonale i klasserommene. Gjestene kommuniserer godt på engelsk, og noen av de italienske deltakerne snakker også fransk.

Fredag 24. april er det mulighet også for foreldre å stikke innom og hilse på de besøkende lærerne, gjerne i økta etter langfri. Samme
ettermiddag vil prosjektets partnere ha et møte for oppsummering og evaluering av de siste tre års samarbeid.

Får se Inderøy
Aktiviteter utenfor skoletiden vil det også bli tid til. De utenlandske gjestene har fått tilbud om dagstur til Trondheim, tur i kulturstien på Utøy og fjordfiske i Skarnsundet.
Det vil også bli en tur med buss rundt Inderøy mens de er her.

 

Skjema