DSCF0047

Sjå ka vi kan! - Sjå ka vi har!

Invitasjon til Kulturminnekonferanse 13. september

19. august 2016 - 13. september 2016

Inderøy kommune inviterer alle interesserte til konferanse om kulturminner i kommunen tirsdag 13 september i tidsrommet 1300 - 2200. Konferansen er en del av prosjektet; "Kulturminnesatsing i Inderøy" og det er prosjektgruppa som står for konferansen. Prosjektet skal utarbeide en kulturminneplan for kommunen og konferansen vil sette søkelys på status i dag og hva som skal prioriteres fremover. I den sammenheng ønskes innspill fra deltakerne.

 Samtidig vil det være en markering av Kulturminnedagen som markeres i dette tidsrommet i hele Europa.  

Kulturminnekonferansen er lagt til Mosvik Brygge der det blir program fra kl 1300-1700. I etterkant blir det servert middag før turen går med jekta Pauline til Venneshamn. Etter en kort stopp på den gamle landhandelen går turen videre helleristningene i Kvennavika der det blir nattlysing på den gamle bergkunsten. Bergkunstmuseet i Stjørdal i samarbeid med Mosvik Historielag har ansvar for denne delen.

Detaljert program vil bli lagt ut.her når alle detaljer er på plass.

Påmelding til Inderøy kommune, servicekontoret tlf 74124200 eller postmottak@inderoy.kommune.no innen 9. september.

 

 

Skjema