Kommunen som arbeidsgiver

Vi har mange arbeidsmuligheter innen områdene helse og omsorg, oppvekst, administrasjon, forvaltning og teknisk drift.

Personalgoder

Lønn, forsikrings- og pensjonsordninger

Utviklingsmuligheter

Inderøy kommune er en stor organisasjon med varierte oppgaver og tjenester innenfor ulike fagområder. Som ansatt i kommunen har du derfor gode muligheter til personlig, faglig og yrkesmessig utvikling. Vi har tilbud om kurs og opplæring for ansatte på ulike nivåer og fagfelter i organisasjonen.

Etikk og verdier

Vi skal være en effektiv kommune som bygger på kvalitet i tjenesteproduksjonen, er utviklingsorientert og vektlegger partssamarbeidet som styrende i organisasjonspolitikken.

Organisasjonspolitikk