Nyttig informasjon når du søker jobb

Vurderer du å søke jobb hos oss? Her finner du nyttig informasjon.

Registrere CV 

Du kan registrere din CV selv om det ikke er en ledig stilling du vil søke på akkurat nå. Da er du klar når det kommer en ledig stilling du vil søke på.  

  • Merk at vi dessverre ikke tar imot åpne søknader. 
     

Offentlig søkerliste 

Inderøy kommune praktiserer prinsippet om meroffentlighet. Vi er forpliktet til å publisere en offentlig søkerliste på kommunens postliste ved søknadsfristens utløp. Denne inneholder navn, alder, stilling eller yrkestittel, bostedskommune.  

Du kan søke om å bli unntatt offentlighet, men søknader innvilges kun unntaksvis og etter en saklig vurdering i hvert enkelt tilfelle. Det skal være tungtveiende grunner for å unnta en søker fra offentlig søkerliste.  

Du vil få melding om vår vurdering og anledning til å velge om du vil opprettholde eller å trekke søknaden.  

Politiattest, autorisasjon og egenerklæringsskjema  

I noen stillinger er det nødvendig med en politiattest og/eller autorisasjon. Vi oppgir dette i stillingsannonsen og i intervju.   

Politiattest  

Attesten kan ikke være eldre enn 3 måneder ved tiltredelse. Du kan ikke søke om politiattest før du har fått tilbud om en stilling. Du må levere eller vise frem en gyldig politiattest til leder før du begynner i stillingen.  

Informasjon om politiattest finner du på politiet.no

Autorisasjon for helsepersonell 

Helsepersonell med krav om norsk autorisasjon må selv søke om autorisasjon til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Autorisasjonskontoret kan innvilge lisens som gir en avgrenset mulighet til å arbeide som helsepersonell i en kortere periode i påvente av norsk autorisasjon. Du kan imidlertid ikke starte i stillingen før du har dokumentert at du har en autorisasjon.