A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Kafeen

 Kafeen 1_300x183.jpg  Kafeen 3_300x169.jpg

Kjøp av middag i kafeen ved Inderøyheimen

Tilbud om varmmat i kafeen, tilbys kun de som har fått enkeltvedtak om dette, etter søknad til Forvaltningskontoret.

Søknadsskjema fås i ekspedisjonen på Inderøyheimen, eller på siden til Forvaltningskontoret.

Alle som får innvilget søknad, vil få tilsendt regning på middager.

Middagsmenyer er lagt opp etter god, gammel norsk standard, og det blir lagt vekt på variasjon.

Kafeen er åpen hver ukedag, og middagen serveres  kl 1400.

 

Se også tilbud om matombringing.

Priser se Egenandeler

Skjema