error_outline
24. november kl. 15:51

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Klima og energi

I Miljøplan for Inderøy kommune 2015 - 2025 er mål og tiltak for arbeidet med klima- og energibruk vedtatt. 

 

 

 

Inderøy kommune sine mål for klima og energibruk

  • Kommunen skal være ledende innen miljøriktig energibruk.
  • Økt bruk av lokale fornybare energikilder.
  • Redusere energiforbruk til oppvarming med 20% i kommunale bygg innen utgangen av 2020.
  • Inderøy kommune skal bidra til redusert utslipp av klimagasser i tråd med Kyotoavtalen og nasjonale målsettinger.
  • Redusere klimautslipp og energiforbruk til oppvarming i bedrifter og husholdninger med 20% innen utgangen av 2020.

Lær om energitiltak og tilskuddsordninger for ditt hus hos ENOVA.

Lær om energitiltak og tilskuddsordninger for din bedrift hos ENOVA.

 

 

Skjema