error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Kommunale veger

Kommunale veger

  • Planlegging, utbygging og løpende vedlikehold
  • Brøyting og strøing
  • Gang- og sykkelveger

Virksomheten omfatter planlegging, utbygging drift vedlikehold av de kommunale veger med tilhørende innretninger (bruer, skilt, gatelys, stikkrenner, kummer osv). Den omfatter også forvaltning av kartgrunnlag osv samt saksbehandling iht relevante lover og forskrifter. Det kommunale vegnettet er ca 126 km langt, og består av ca 57 km asfaltert veg (hvorav ca 7 km gang- sykkelveg) i boligfelt/tettbebyggelse og ca 71 km grusveger i spredt bebyggelse.

Skjema