error_outline
22. januar kl. 14:52

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Anders Skaugen prisvinner. Foto: Stig Leinan

Kommunens kulturpris til Anders Skaugen

Hovedutvalg Folk vedtok i møte 2. juni at Inderøy kommunes kulturpris 2015 tildeles Anders Skaugen. Anders Skaugen har gjennom flere tiår vært en sentral person i kommunens kulturliv gjennom ulike roller. Anders Skaugen har markert seg i kulturlivet som musiker, dirigent, kulturadministrator, kulturhusleder, kulturskolerektor og kulturpolitiker.

I forbindelse med tildelingen er det gjort følgende begrunnelse:

Årets kulturprisvinner kan med rette kalles for en virkelig nestor i Inderøys kulturliv.  Skaugen har vært en av kommunens aller fremste kulturpersonligheter gjennom flere tiår. Han har dirigert flere korps; blant andre Røra Hornmusikk og Utøy og Sakshaug skolekorps.

Han har også dirigert kor, blant dem barnekor, Sandvollan Songlag og koret Korno, mannskoret i tilknytning til teatermiljøet på Øynheim på Utøy, som presenterte sanger med egen vri.

Prisvinneren har, med betydelig suksess, de siste årene vært dirigent av Namdal Symfoniorkester. I 2014 var har dirigent for orkesteret da det til stor suksess framførte Beethovens niende symfoni. Dette var en historisk begivenhet all den tid dette var aller første gang dette verket er framført i Nord-Trøndelag.

Han har vært musiker i en rekke sammenhenger, blant annet har han spilt i Øyna teaterlags oppsetninger og han har i mange år spilt i orkesteret i forbindelse med Spelet på Stiklestad.

Han var en meget drivende daglig leder av Inderøy Kulturhus gjennom flere år på 1990-tallet og Kulturhuset markerte seg som et kulturfyrtårn på Innherred. Han var med på oppstarten av Norsk Musikkfestival – en unik festival i nordtrøndersk sammenheng. Han sto også bak satsingen Musikal Highlights – et samarbeidsprosjekt mellom musikk- og kulturlivet i Inderøy og Namsos.

Han var med i etableringen av Soddjazzfestivalen – en festival som lever i beste velgående. Prisvinner var også en meget viktig aktør den gangen Kultursmia ble etablert i Inderøy.

Prisvinner var i flere år leder av Norsk Kulturforum Nord-Trøndelag.

Han har en fortid som kulturskolerektor i Inderøy og Namsos kommuner og som kultursjef i Overhalla kommune.

Han har de siste årene vært leder av Musikk i Nord-Trøndelag (MiNT).

Som lokalpolitiker og kommunestyrerepresentant var han leder av Komite Folk, som hadde ansvar for kulturen. I denne tiden fikk kommunens kultursatsing et virkelig løft. Kommunen ble i 1996 kåret til «Årets Kulturkommune i Norge». Han var en meget viktig politiker og talsperson for Inderøy da det rundt midten av 1990-tallet var på tale å legge ned musikk, dans og drama ved Inderøy videregående skole. Uten priskandidatens innsats er det slettes ikke sikkert linjene ville blitt berget.

Prisvinner er en engasjert kulturpersonlighet med stor kunnskap om, og med bred kontaktflate i, norsk kulturliv.

Kort oppsummert: Prisvinner er en bauta i Inderøys kulturliv.

 

Skjema