error_outline
17. september kl. 10:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Anna Hegdahl

Kommunens kulturpris til Anna C. N. Hegdahl

Hovedutvalg Folk vedtok i møte 10. mai at Inderøy kommunes kulturpris 2016 tildeles Anna C. N. Hegdahl

Hun har over flere år lagt til rette for gode og levedyktige vilkår for dansekunsten i Inderøy kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

 

I forbindelse med tildelingen er det gjort følgende begrunnelse:

For ganske nøyaktig 20 år siden flyttet prisvinner og familie til Inderøy. Da hadde vedkommende flere år bak seg som profesjonell artist både i Sverige og i Norge – som danser og koreograf. Prisvinner har en omfattende utdannelse innen kunst og kultur, blant annet fra Ballettakademien i Stockholm. Da hun kom til Inderøy, begynte hun å arbeide ved danselinjen ved Inderøy videregående skole. Her har hun gjennom årene blant annet hatt ansvaret for flere av storprosjektene innen musikk, dans og drama. I tillegg til å arbeide ved Inderøy videregående skole, bidro hun i flere år som lærer ved Inderøy kulturskole.

I 2005 tok hun initiativ til, og etablerte, Dans i Nord-Trøndelag. Her har visjonen vært å utvide grensene for dansekunst i distriktet gjennom kvalitetsopplevelse og skapende aktivitet. Visjonen har også vært å være en plattform for profesjonell dans med internasjonal anerkjennelse. Det har hun greidd – ikke minst gjennom Kortreist Dansefestival – et unikt tilbud for små og store innen dans.

I dag er Dans i Nord-Trøndelag arbeidsplass for fire personer. Det skyldes hennes store engasjement og utrettelige arbeidsinnsats for å få institusjonen på plass. Svært få kulturinstitusjoner i vårt fylke opplever å få støtte fra Norsk Kulturråd. Dans i Nord-Trøndelag tilhører unntaket. Det skyldes prisvinners bevisste satsing på kvalitet og profesjonelle produksjoner. Dans i Nord-Trøndelag har m.a. fått stor anerkjennelse og støtte til prosjektet; Regionalt kompetansesenter for dans i Nord-Trøndelag.

Dans i Nord-Trøndelag har mange tilbud for ulike grupper. Ikke minst er det på sin plass å nevne dansetilbudet som institusjonen gir for seniorene - og PRODA; et tilbud for profesjonelle dansere.

Prisvinner har sørget for å sette Inderøy på kartet når det gjelder produksjon og framføring av profesjonell, scenisk dans i Norge. Det ville knapt noen trodd skulle være mulig for mindre enn 30 år siden.

Det er ingen tvil om at prisvinner har vært helt avgjørende for at vi har på plass et tilbud for profesjonell dans – ikke bare i Inderøy, men i hele Nord-Trøndelag. Hun har også i aller høyeste grad bidratt til at dans er blitt et populært og vesentlig uttrykk blant glade amatører. 

I sommer arrangeres ny Kortreist Dansefestival i regi Dans i Nord-Trøndelag. Festivalen er kjent for sin kvalitet og bredde. Så lenge årets prisvinner styrer Dans i Nord-Trøndelag, vet vi at den siden er ivaretatt. 

Det er en stor glede å tildele Inderøy kommunes Kulturpris til Anna C. N. Hegdahl.

 

Foto: Inderøyningen

Skjema