error_outline
26. november kl. 13:41

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Bilde - kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel - Kunngjøring av vedtak

Inderøy kommunestyre vedtok i møte den 16.06.14 ny arealdel for kommunen.

Arealplaner - generelle opplysninger

Alle som har planer om ulike tiltak må forholde seg til gjeldende kommunale planer. Arealplanene styrer hva som tillates i forbindelse med bygg, anlegg og bruk av arealer i en kommune, og har virkning overfor den enkelte grunneier.

Kommuneplanens arealdel - Kart

Dispensasjon fra gjeldende planer

Ved bygge- og fradelingssaker som ligger utenfor rammene av vedtatte arealplaner, kan det søkes om dispensasjon i henhold til plan- og bygningsloven kap. 19.

Kommuneplan (gjeldende arealdel og delplaner)

Kommuneplanens arealdel sammen med Kommunedelplan for Straumen og Kommunedelplan for Røra dekker til sammen alt arealet innen kommunen. Disse er vedtatt av kommunestyret og skal revidere en gang i hver valgperiode.