Resultat fra gruppearbeidet ble overrakt til ordfører Ida Stuberg. (Foto: Hege Ness Larsen)

Kommunereform engasjerer Inderøyungdommen

Inderøy kulturhus var fylt til randen da Inderøy ungdomsråd arrangerte en 3-timers lokal ungdomskonferanse på Inderøy kulturhus 10. april 2015. Engasjerte ungdomsskoleelever ønsker å lære mer om kommunereformen. Ordfører Ida Stuberg sto for selve åpninga av arrangementet sammen med ungdomsrådet.

Program for dagen var involveringspakken for ungdom. Den er utarbeidet av Distriktssenteret og Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Ungt Entreprenørskap sto for selve gjennomføringa. Ungdommene fikk se en presentasjon med blant annet konkret informasjon, men også videoklipp av andre ungdom som besvarer spørsmål om kommune som f.eks.: Hva er en god kommune for deg?

Innimellom ble det gjennomført flere runder med mobilspillet «Kahoot, i tillegg til prosessarbeid i grupper underveis. Kahoot er en spørreundersøkelse hvor ungdommene svarer på 5 relevante spørsmål som kommer opp på storskjermen og hvor svarfordelingen kommer opp umiddelbart. (Eks. 91 ungdommer mener det er viktig at de blir spurt om hva de mener om kommunereformen).

Resultat fra gruppearbeidet ble overrakt til ordfører Ida Stuberg. (Foto: Hege Ness Larsen)_400x225.jpg

Til slutt fikk ordføreren høytidelig overrekt fra ungdomsrådsleder, resultatene fra gruppearbeidene til videre arbeid om kommunereform i Inderøy. Les rapporten fra ungdomskonferansen 2015 her.. Her er eksempler på noen gode slagord for Inderøy som ble utarbeidet av ungdomsgruppene iløpet av programmet: «Inderøy er vakker, Inderøy er fin. Vi tar vare på framtiden din!», «Bæst i lag. Kvar ein dag. Kom så ska vi ha det gøy. Her i Inderøy!»

Et svært vellykket arrangement og et skritt videre for å få involvert ennå flere, både unge og gamle i Inderøy.

 

Tekst: Hege Ness Larsen

Skjema