A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Annonse grendemøter om kommunereformen

Kommunereform - grendemøter i juni

Annonse grendemøter.jpg


Grunnet vannlekkasje flyttes møtet på Sakshaug fra Inderøy kulturhus til Sal A ved Inderøy videregående skole.


Styringsgruppen for kommunereformen i Inderøy kommune består av formannskapet tillagt representanter for partier som ikke er representert i formannskapet, Hovedtillitsvalgte i Administrasjonsutvalget og representanter for Ungdomsrådet.

I møte 6. mai stod reformen på ny på dagsorden som temasak. Oppfølgningen av kommunestyrevedtak i desember og mars var gjenstand for drøfting. Det vil bli gjennomført en informasjonsrunde i grendene. I grendemøtene vil status for arbeidet med kommunereformen bli presentert.

Det viktigste vedtakspunktet i kommunestyrevedtakene er at Inderøy kommune ønsker å få vurdert flere kommunesammenslåingsalternativer i den videre utredning. Det gjelder konstellasjoner både nordover og sørover. Nordover inngår naturlig dagens samarbeidskommuner Verran, Snåsa og Steinkjer; sørover er det aktuelt og se på konstellasjoner som omfatter en eller flere av kommunene Verdal, Levanger og Frosta. Det kan også tenkes løsninger som bryter med dagens regionsamarbeid – samarbeid som i sin tid ble etablerte for å forebygge kommunesammenslåingsbehov.

Rådmennene i de respektive kommunene arbeider nå med å forberede et forslag til et «felles» utredningsopplegg. Utredningene vil søke å synliggjøre konsekvenser for Innherreds-/Inntrøndelagsregionen – og for enkeltkommuner – av ulike sammenslåingsvalg. Tanken er å fremme forslag til et felles opplegg for politisk behandling innen medio juni.  Utredningsarbeidet vil bli igangsatt umiddelbart.

Vi vil søke og styrke vårt informasjonsarbeide rundt kommunereformen. Følg med på vår hjemmeside under området Kommunereform. (under oppdatering) Vi vil søke og legge ut nyheter både på hjemmeside og Facebookside.

Skjema