Valglogo

Valgstyret har godkjent valglistene til kommunestyrevalget

2011-05-24

 7 valglister godkjent - klagefrist er 6.juni 2011.

Mandag 12.september blir eneste valgdag

2010-12-17
I 1756 Inderøy kommune avholdes Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 mandag 12.
september 2011. Valglokalenes åpningstid er kl 1000 til kl 2100.

Ingen endring i stemmekretsene

2010-12-17
Fellesnemnda har vedtatt at kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 skal foregå i Framverran,
Mosvik, Sandvollan, Røra, Lyngstad, Utøy og Sakshaug krets.

Fellesnemnda har oppnevnt valgstyret

2010-12-17
Fellesnemndas arbeidsutvalg er valgstyret for kommunestyret- og fylkestingsvalget 2011. Valgstyret består av Ole Tronstad, Carl Ivar von Køppen, Maria Aune, Harald Ness og Margareth Halle. Valgstyret konstituerer seg selv og velger leder og nestleder.