error_outline
22. januar kl. 14:52

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Kompetanse for mangfold_432x324

Kompetanse for mangfold

Inderøy kommune har siden høsten 2014 deltatt i prosjektet Kompetanse for mangfold, som en av fire kommuner i Nord- Trøndelag, i regi av fylkesmannen.

Prosjektet omhandler hvordan vi skal jobbe for å gi best mulig opplæring til minoritetsspråklige elever.

Enhetene som har deltatt er Sakshaug barnehage, Sakshaug skole, Inderøy ungdomsskole og flyktningetjenesten. I tillegg har Inderøy videregående skole deltatt.

Sakshaug skole, ungdomsskolen og Sakshaug barnehage har jobbet godt over år med dette temaet, men behovet for mer kompetanse i kollegiene og behovet for å inkludere alle som jobber med barna/elevene, gjorde at kommunen valgte å delta i prosjektet.

Ansvar for kompetansehevingen har Nord Universitet (HiNT) hatt. Praktisk har dette vært gjennomført med veiledningsmøter og videreutdanning; for alle ansatte og for prosjektgruppa.

Alle enhetene har laget en prosjektplan for arbeidet i prosjektperioden med klare mål og delmål - inkludert organisering og gjennomføring.

Noen av enhetene har også vært på ekskursjoner i andre kommuner for å lære av andres erfaringer og måter å jobbe på.

Prosjektet hadde siste samling onsdag 13.01 og avsluttes med en rapport våren 2016.

 

Se mer på nettsiden til Sakshaug skole samt i avisa Innherred.

Skjema