infoskilt4_cropped_478x427

Konkurranse - hvor er informasjonstavlene?

Vi er ferd med å få nye informasjonstavler på ulike steder i kommunen. Tavlene dekker hele nykommunen og er oppdatert på informasjon om overnatting, spisesteder og annen relevant informasjon for tilreisende. Første tavle er på plass på den nye rasteplassen på Flaget.

Skiltene er satt opp på steder hvor besøkende oftest ferdes. Vi inviterer til en uhøytidelig konkurranse. Premiering der det  vanker Inderøy-krus og mere til vinneren. Vinneren er den som har flest riktige svar på hvor avbildede skilt befinner seg i Inderøylandskapet. Svar sendes postmottak@inderoy.kommune.no innen 1. august.

 

Bilde 1:

infoskilt1.jpg

Bilde 2.

infoskilt 2.jpg

Bilde 3

 

infoskilt3.jpg

Bilde 4

infoskilt5.jpg

Bilde 5.

infoskilt6.jpg

Skjema