Ledere i kommunen *siden er under arbeid

Her kan du finne alle ledere i kommunen. Øvrig ansatte kan du komme i kontakt med gjennom kommunens servicetorg eller ved å ta kontakt med den ansattes avdeling. 

Helse og omsorg

Oppvekst og kultur

Plan, landbruk og kommunalteknikk

Ledergruppe og stab