A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Eiendomsskattekontoret

Personlig oppmøte avtales over telefon til 741 24 200.

Skriftlige henvendelser sendes med brev til

Inderøy kommune v/ Eiendomsskattekontoret 
Vennalivegen 7 
7670 Inderøy 

eller epost til

postmottak@inderoy.kommune.no


Klager på takstvedtak og utskrivingsvedtak sendes med 

eller leveres til kommunen via post eller epost.

Skjema