error_outline
09. juli kl. 14:54

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Koronavirus

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Koronatest - bestilles digitalt her (klikk på denne teksten). (fungerer ikke i nettleseren Internet Explorer). Vil du lese mer om koronatest, klikk på denne teksten.
Har du problemer med å bestille digitalt kan legevakt kontaktes på telefon 116117 for å bestille time.

 

VAKSINE - Bestil time til vaksinering her, klikk på denne
Ønsker du å flytte oppsatt time kan det gjøres på helseboka, klikk på denne

Folkehelseinstittutet har en egen informasjonstelefon som har åpnet hverdager 08-18 og helger 10-16. Ring 815 55 015 om du har spørsmål. Informasjonstelefonen kan svare på norsk, engelsk, arabisk, somali, polsk og urdu. 

Trenger du noen å snakke med? Barn, ungdommer og foreldre er velkommen til å ta kontakt med helsesykepleier på tlf. 746 00 846 (dagtid) eller kommunepsykolog for barn og unge på tlf. 906 44 407.
Information from Norwegian Institute of Public HealthEngelsk_flagg.jpg

Corona information in other languages. (regjeringen.no)

 

Nasjonale tiltak - klikk her

Lokale tiltak - klikk her

 

Se alle utlagte meldinger om koronaviruset

Se venstremeny for mer informasjon

Vaksinetelefonen (40405275) uke 28-31

Betjent mandag - fredag kl. 08.30-11.30 (unntak: onsdag 14.07.21 - stengt)

 

Kartlegging av helseressurser.

Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring, men jobber med andre oppgaver i dag? Eller har du ledig arbeidskapasitet av andre grunner? Da ønsker vi at du registrerer deg her.

Trenger du hjelp? Vil du hjelpe?

Les mer her om hvordan du melder ditt behov eller melder i fra om at du kan hjelpe.

Har du lastet ned smittestopp-appen?
 

Status fredag 9. juli 2021 - informasjon i sommer 

Nettsiden "Koronavirus - informasjon og vaksinering" vil bli oppdatert når det oppstår nye hendelser. 

Pressemelding fredag 9.juli 2021 kl.14.30

Koronasmitte - Har du vært innom Rødbrygga, Straumen og Coop Extra, Straumen 2. juli og 3. juli?

En koronasmittet person har vært innen Rødbrygga, Straumen 2. juli mellom ca. kl.19.40 – 19.55, og på Coop Extra, Straumen 2. juli ca kl.22.00 og Coop Extra, Straumen 3. juli ca kl.16.30. Vi ber om at personer som har vært på de nevnte stedene i de aktuelle tidsrommene om å ha ekstra oppmerksomhet på mulige symptomer og lav terskel for å la seg teste.

Smittevernlege har tatt kontakt med Coop Extra og Rødbrygga.

Pressemelding onsdag 7.juli – ytterligere informasjon om koronatilfelle meldt 2. juli.

Inderøy kommune v/smittevernlegen har fulgt opp det positive koronatilfelle i Inderøy som ble varslet 2. juli. Det var 1 tilfelle hvor en person, som er smittet et annet sted i Norge, ble satt i isolasjon. I tillegg ble 3 nærkontakter satt i karantene.

Oppfølging av prøven viser at viruset var av den omtalte Delta-varianten. Så langt har vi ikke registrert ytterligere smitte og vi har oversikt på nærkontakter.

Inderøy kommune oppfordrer fortsatt til at du tester raskt ved symptomer forenlig med covid-19
 

Pressemelding fredag 2. juli kl.16.45 - Positivt koronatilfelle i Inderøy

Det er i dag påvist et tilfelle med covid-19 i Inderøy. Personen, som er smittet et annet sted i Norge, er i dag satt i isolasjon. 3 nærkontakter er satt i karantene.

Inderøy kommune oppfordrer til at folk også framover tester seg raskt ved symptomer forenlig med covid-19.

 

Tidligere pressemeldinger
 

Ansatte med nær kontakt med barn/elever i barnehage, kulturskole, barneskole og ungdomsskole og videregående skole

- I Inderøy kommune , uavhengig av bostedskommune:

Sentrale myndigheter har gitt kommunene handlingsrom til å prioritere ansatte i barnehager og skoler for tidligere vaksinering. I Inderøy har man etter en vurdering av progresjon i vaksineringen i befolkningen for øvrig, prognoser for vaksineleveranser framover og risikovurdering knyttet til å jobbe tett på barn/elever framover (grønt nivå, færre restriksjoner i samfunnet, nye virusvarianter) besluttet å gi ansatte tilbud om vaksine ila. sommeren sånn at de er beskyttet før oppstart i jobb igjen. Man regnes som beskyttet 3 uker etter 1. dose. Følgende ansatte gis mulighet til å få raskere time for vaksine:

 • Ansatte med nær kontakt med barn/elever i barnehage, kulturskole, barneskole og ungdomsskole og videregående skole i Inderøy kommune, uavhengig av bostedskommune.

For å lette arbeidet med oppsett av timer benyttes en funksjon i helseboka, hvor de via en åpen link til timeboka kan bestille seg time når det passer for dem. Linken er videreformidlet via ledere.

 

Koronasertifikat for ikke-digitale brukere er klar 24. juni.

Koronasertifikatet er digitalt. Innbyggerne får tilgang til det på Helsenorge.no. For de som ikke kan bruke det digitale sertifikatet er det nå utviklet en egen løsning.

Fra torsdag 24. juni kan du som ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett få tilsendt koronasertifikatet i posten.

Tjenesten kan benyttes hvis du er vaksinert eller immun etter gjennomgått covid-19.

Sertifikatet består av to deler:

 • Koronasertifikat for innenlands bruk
 • Koronasertifikat for å passere grenser i EU- og EØS-området

 

Trenger alle koronasertifikat?

Du trenger ikke koronasertifikat med mindre du skal ut og reise til land som krever koronasertifikat for innreise, for å unngå karantene når du reiser inn i Norge, om du ønsker å delta på større arrangementer eller kystcruise med krav om koronasertifikat.

Ved å logge inn på www.helsenorge.no får du tilgang til ditt digitale koronasertifikat. Personer som ikke kan bruke den digitale løsningen, kan benytte fullmaktsløsningen på Helsenorge for å få hjelp til å skrive ut et, til enhver tid, gyldig koronasertifikat. 

 

Fra 24. juni kan man også ta kontakt med Helfo for bistand til å få en utskrift sendt hjem til sin folkeregistrerte adresse. Se mer informasjon under.

Vi anbefaler at alle som kan, bruker den digitale løsningen!

Det digitale koronasertifikatet på www.helsenorge.no oppdaterer seg automatisk, og har 90 dagers gyldighet til enhver tid. Du kan laste ned ditt digitale koronasertifikat til din mobiltelefon eller nettbrett. Det er ikke nødvendig med utskrift av sertifikatet hvis du har dette digitalt. 

Fremgangsmåte for bistand til ikke-digitale innbyggere som gjelder fra torsdag:

 1. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer
 2. Ring informasjonstelefonen for korona:
 • Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag.
 • Fra Norge: 815 55 015
 • Fra utlandet: +47 21 89 80 42

Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller d-nummer, og be deg opplyse om navnet ditt og din folkeregistrerte adresse.

Vært oppmerksom på at det kan ta en uke før du mottar sertifikatene, du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest ettersom gyldigheten testresultatet kun er gyldig i 24 timer.

 

Vaksineoppdatering 28.06.2021

I følge SYSVAK statistikkbank er det 2081 innbyggere som nå er fullvaksinerte i Inderøy. I tillegg har 1059 fått kun en dose.
I uke 26 får vi 61 hetteglass med vaksine. Av disse går 26 doser til 2. dose, mens omlag 400 går til 1. dose.
I uke 27 mottar vi 39 hetteglass. De aller fleste går også denne uka til 1. dose. 

Denne uka vaksineres det i gruppe 9 og 10 (45 - 54 år, og 18-24/40-44 år), mens det inviteres i gruppe 11 (25 - 39 år).

Også denne uka minner vi om følgende:

 • Registrer deg i vaksinekø (helseboka.no). Dette gjelder deg som er 18 år eller eldre, og enkelte i aldersgruppen 16-18 år med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19. (Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer. Les mer her, om denne gruppen. 
 • Svar raskt, følg lenka og bestill deg time når du mottar SMS fra kommunen
 • Kom til oppsatt time. Om du mot formodning blir forhindret fra å stille - gi tidlig beskjed om dette, slik at noen andre kan få plassen din

 • Skal du ut på reise? Last ned smittestopp-appen - da hjelper du smittesporerne

 • Følg de til enhver tid gjeldende nasjonale og eventuelt lokale regler og anbefalinger

 • Nyt sommeren!

Takk for godt samarbeid om vaksinering i Inderøy kommune! 

 

Vaksineoppdatering 21.06.2021

I følge SYSVAK statistikkbank er 2005 nå fullvaksinerte i Inderøy. Totalt 2814 har fått 1 dose, dvs at 809 har bare fått 1.dose. 

Denne uka (uke 25) får vi 57 hetteglass, kun 69 doser er 2. doser. Dvs at ca 327 personer i Inderøy får sin 1. dose denne uka.
I uke 26 får vi 61 hetteglass. Kun 26 doser er da 2. dose. Dvs at ca 395 personer vil få sin første dose.

Nå er det gruppe 9 og 10 som mottar invitasjoner til vaksinering.

Vi minner om følgende - som er viktig for at vi lykkes best mulig med vaksineringen:

 • Registrer deg i vaksinekø (helseboka.no). Dette gjelder deg som er 18 år eller eldre, og enkelte i aldersgruppen 16-18 år med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19. (Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer. Les mer her, om denne gruppen. 
 • Svar raskt, følg lenka og bestill deg time når du mottar SMS fra kommunen
 • Kom til oppsatt time. Om du mot formodning blir forhindret fra å stille - gi tidlig beskjed om dette, slik at noen andre kan få plassen din

 • Skal du ut på reise? Last ned smittestopp-appen - da hjelper du smittesporerne

 • Følg de til enhver tid gjeldende nasjonale og eventuelt lokale regler og anbefalinger

 • Nyt sommeren!

Takk for godt samarbeid om vaksinering i Inderøy kommune! 

 

Vaksineoppdatering 14.06.2021

I følge Sysvak statistikk har 2626 innbyggere i Inderøy fått en dose av koronavaksine, og av disse er 1828 fullvaksinerte. 
Denne uka (uke 24) får vi 46 hetteglass, som utgjør omlag 320 nye vaksinedoser. Omkring halvparten av disse går til andredoser.
I uke 25 får vi 10 hetteglass (68 doser) til 2. dose, og 47 hetteglass (327 doser) til 1. dose.

Nå er det gruppe 8 som får invitasjon og vaksinasjon. Gruppe 8 er innbyggere i alderen 55 - 64 år. 

Vi minner om følgende - som er viktig for at vi lykkes best mulig med vaksineringen:

 • Registrer deg i vaksinekø (helseboka.no). Dette gjelder deg som er 18 år eller eldre, og enkelte i aldersgruppen 16-18 år med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19. (Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer. Les mer her, om denne gruppen. 

 • Svar raskt, følg lenka og bestill deg time når du mottar SMS fra kommunen

 • Kom til oppsatt time

 • Følg de til enhver tid gjeldende nasjonale og eventuelt lokale regler og anbefalinger

Takk for godt samarbeid om vaksinering i Inderøy kommune! 

 

 

Vaksineoppdatering 07.06.2021:

I følge Sysvak statistikk har 2490 innbyggere i Inderøy fått en dose av koronavaksine, og av disse er 1558 fullvaksinerte. 
Denne uka (uke 23) settes 320 nye vaksinedoser. Omkring halvparten av disse går til andredoser. Også neste uke får vi det samme antallet vaksinedoser.
Vi er godt rusta til en vaksinesommer i Inderøy!
Vi minner om følgende - som er viktig for at vi lykkes best mulig med vaksineringen:

 • Registrer deg i vaksinekø (helseboka.no). Dette gjelder deg som er 18 år eller eldre, og enkelte i aldersgruppen 16-18 år med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19. (Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer. Les mer her, om denne gruppen. 

 • Svar raskt, følg lenka og bestill deg time når du mottar SMS fra kommunen

 • Kom til oppsatt time

 • Følg de til enhver tid gjeldende nasjonale og eventuelt lokale regler og anbefalinger

Takk for godt samarbeid om vaksinering i Inderøy kommune! 

 

Vaksineoppdatering 31.05.2021:

Sist uke (uke 21) vaksinerte vi 294 personer her på rådhuset. Kun 33 av disse var 1.dose. I tillegg ble det vaksinert 48 helsepersonell som fikk AstraZeneca som første dose.
Nå i uke 22 får vi 65 hetteglass. Over halvparten av disse skal gå til 2. dose. I tillegg mottar vi  20 hetteglass som skal gå til resten av de som fikk AstraZeneca som første dose.

Neste uke mottar vi 46 hetteglass der storparten vil gå til 2. dose. I overkant av 100 personer vil da få første dose. 

I følge SYSVAK statistikkbank har 1330 personer på Inderøy nå blitt fullvaksinerte. Totalt 2178 er registrert med èn vaksine dose, dvs at 848 kun har fått 1.dose.

Vi vaksinerer nå de siste som er i gruppe 5, 6 og 7. Nå sendes det iinvitasjoner til gruppe 8, 55-64 år.

Følgende er viktig framover for å lykkes best mulig med vaksinering:

 • Registrer deg i vaksinekø (helseboka.no). Dette gjelder deg som er 18 år eller eldre, og enkelte i aldersgruppen 16-18 år med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19. (Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer. Les mer her, om denne gruppen. 

 • Svar raskt, følg lenka og bestill deg time når du mottar SMS fra kommunen

 • Kom til oppsatt time

 • Følg de til enhver tid gjeldende nasjonale og eventuelt lokale regler og anbefalinger

Takk for godt samarbeid om vaksinering i Inderøy kommune! 

 

 

Status 25.05.21 Neste trinn i gjenåpningen – hva skjer i Inderøy kommune i trinn 2?

Overordna kriseledelse har 25.05.21. gjennomgått regjeringens plan for andre trinn i gjenåpningsplanen som trår i kraft fra torsdag 27.mai. Inderøy kommune følger gjenåpningsplanen for andre trinn med unntak av oppstart for grønt nivå i barnehage og skoler.

Her finner informasjon om regjeringens plan for gradvis åpning Du vil her finne informasjon om hva som ligger i trinn 2 for: barnehager, skoler, breddeidrett, kultur, fritidsaktiviteter, sosial kontakt, handelsnæring, serveringssteder osv.

Barnehager og skoler – vi går over til grønt nivå fra og med mandag 31. mai

Inderøy kommune har hatt lite smitte over tid, har god testkapasitet og en løpende oversikt over antall smittetilfeller. Det er opp til hver enkelt kommune å vurdere tiltaksnivået for barnehager og skoler. Ut fra nåværende smittesituasjon i Inderøy så går vi over til grønt nivå i barnehager og skoler fra og med mandag 31. mai.

Vi minner om at det fortsatt er flere tiltak som gjelder på grønt nivå som eks. ingen syke skal møte på skolen/barnehagen, god hygiene, unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming). Tiltak som er godt beskrevet i trafikklysmodellen. Har du spørsmål så ta kontakt med rektor eller styrer.

Selv om vi nå gjør lettelser, må vi være varsomme!

Inderøy kommune er glad for at det blir flere lettelser for barn og unge, men fortsatt må vi være varsomme. Hold deg informert om regler og anbefalinger på helsenorge.no Lokale utbrudd og mer smitte kan gjøre at det blir behov for å ha strengere regler lokalt.

 

Vaksineoppdatering 25.05.2021:

Vi vaksinerte 203 personer siste uke. De fleste av disse gikk til 2. dose.  

Denne uka - uke 21, får vi 41 hetteglass. De aller fleste dosene vil gå til 2. dose for personer som tidligere har fått 1.dose med Pfizer sin vaksine. I tillegg får vi 8 hetteglass som skal gå til 2. dose til helsepersonell som fikk 1.dose med AstraZeneca i uke 9.  

I uke 22 får vi mange vaksinedoser! 36 hetteglassglass til 1. dose, 29 hetteglassglass til 2.dose og 20 hetteglass for resten av de som fikk 1. dose med AstraZeneca. Dette tilsvarer totalt ca 580 doser.

 I dag er 1001 fullvaksinerte i Inderøy ifølge Sysvak statistikkbank. 1131 har i tillegg fått førstedose. 

NB! Det er svært viktig at alle følger opp SMS og bruker lenka de får der til å bestille time til vaksine. 

 

 

 

Vaksineoppdatering 20.05.2021:

Siste uke vaksinerte vi 126 personer i Inderøy, ca halvparten fikk 2. dose.

Denne uka får vi 29 glass, og neste uke får vi 41 nye glass. De aller fleste dosene går til 2. dose både denne uka, og i neste uke. I tillegg får vi 8 glass som skal brukes til 2. dose til de som fikk 1. dose med AstraZeneca i uka 9.

790 er nå fullvaksinerte i Inderøy, mens tilsammen 2106 har fått 1. dose. 

 

WEBINAR i dag kl 12.00 (12.05.2021).

FHI gjør oppmerksom på lunsj-webinar som avholdes i dag for alle som har mottatt første dose som AstraZeneca-vaksine:

https://www.fhi.no/om/kurs-og-konferanser---oversikt/webinar-for-de-som-har-fatt-forste-dose-med-astrazeneca/

 

Vaksineoppdatering 10.05.2021:

Sist uke vaksinerte vi 280 personer. Vi har nå 719 fullvaksinerte i Inderøy, og 2026 som har fått førstedose, ifølge SYSVAK statistikkbank. Denne uka får vi kun 18 hetteglass, dvs ca 125 doser.  Av disse vil ca 70 gå til 1. dose. I uke 20 får vi 29 glass, og nesten alle av disse brukes til 2. dose. 

Nå vaksineres det i gruppe 5, det vil si aldersgruppen 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander. Også gruppe 6 inviteres nå, aldersgruppen 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander. På FHI sine sider kan du lese mer om rekkefølge og vaksinering,

Det er fremdeles noen i aldersgruppa 65 + som ikke har registrert seg i vaksinekø (helseboka.no.). Det er svært viktig at alle gjør dette, og i tillegg følger opp SMS og bruker lenka de får der til å bestille time til vaksine. 

Hold deg informert om regler og anbefalinger på helsenorge.no.

 

Vaksineoppdatering 03.05.2021:

Sist uke vaksinerte vi 272 personer, av disse fikk 212 første dose. Vi har nå 583 fullvaksinerte i Inderøy ifølge SYSVAK statistikkbank. Denne uka får vi 40 hetteglass, dvs ca 280 doser.  Av disse vil ca 150 gå til 1. dose. I uke 19 får vi kun 18 glass (totalt  ca 128 doser). Av disse vil ca 70 doser gå til 1.dose.

Nå vaksineres det i gruppe 5, det vil si aldersgruppen 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander. På FHI sine sider kan du lese mer om rekkefølge og vaksinering,

Det er fremdeles noen i aldersgruppa 65 + som ikke har registrert seg i vaksinekø (helseboka.no.). Det er svært viktig at alle gjør dette, og i tillegg følger opp SMS og bruker lenka de får der til å bestille time til vaksine. 

Alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine, skal få tilbud om videre vaksinering med mRNA-vaksine. Se eget infoskriv fra FHI her. 

Hold deg informert om regler og anbefalinger på helsenorge.no.

 

 

 

 

Skjema