Koronavirus - informasjon og vaksinering

Vaksinering - presseinformasjon 24.08.

Vi starter massevaksinering (fortrinnsvis 4. dose) for befolkningen over 65 år fra og med 8. september. Det vil bli vaksinering i Skarnsundet Inderøy Rådhus, torsdager 08-15.

 

Booking av time skjer via helseboka. HelsebokaVAKSINE skjer torsdager ved helsestasjonen på rådhuset - Bestil time til vaksineringklikk her
Ønsker du å flytte oppsatt time kan det gjøres på helseboka, klikk her
Ikke registrert deg i vaksinekøen enda? Registrer deg her.

 

Hurtigtest/selvtest kan hentes ved servicetorget ved Inderøy rådhus hverdager mellom kl. 08.00-15.30.

Bruksanvisning for hurtigtest. (Standard Q COVID-19 Ag Test (Nasal))

Bruksanvisning for hurtigtest. (NADAL)

 

 

Ved behov kan du ta kontakt med smittesporingsteamet i Inderøy, på denne mailadressen:  smittesporing@inderoy.kommune.no Mail leses mellom kl. 10 og 20.00 alle ukedager, og besvares så raskt som mulig etter en prioritering av hastegrad.

Evt. kan kommuneoverlege Guri Falch også kontaktes på Guri.Karesdatter.Falch@inderoy.kommune.no

 

Folkehelseinstittutet har en egen informasjonstelefon som har åpnet kl. 08.00-15.30 hver dag - utenom lørdag og søndag. Ring 815 55 015 om du har spørsmål. Informasjonstelefonen kan svare på norsk, engelsk, arabisk, somali, polsk og urdu. 

Trenger du noen å snakke med? Barn, ungdommer og foreldre er velkommen til å ta kontakt med helsesykepleier på tlf. 746 00 846 (dagtid) eller kommunepsykolog for barn og unge på tlf. 906 44 407.
Information from Norwegian Institute of Public HealthEngelsk_flagg.jpg

Corona information in other languages. (regjeringen.no)

Informasjon 8. juli 2022

Drift av teststasjonen opphører

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at landets teststasjoner legges ned fra 1. juli 2022.  Kommunene skal etter denne datoen ikke ha en stående testkapasitet, men skal ha planer for raskt å kunne reetablere testtilbud. Det følger også av disse beslutningene at de midlertidige unntakene i lov- og regelverk som la til rette for testing uten forutgående henvisning fra lege, vil utløpe fra 1. juli.

 

Selvtester kan hentes på følgende steder

Inderøy rådhus åpningstider kl. 08.00 – 15.30. 

 

Reisetester

Du kan kontakte teststasjonen på Værnes som heter Kry for å få en PCR-test og få resultatet innen tre timer.

 

Koronavaksine 

Det er i sommer begrenset kapasitet på vaksinering pga ferieavvikling.
Inderøy helsestasjon vaksinerer hver torsdag mellom kl. 14.00 og 15.00 (med unntak torsdag 21. juli). Timer bestilles gjennom Helseboka. (ingen drop in)
Kapasiteten på vaksineringen vil øke f.o.m september.
Ved spørsmål, ta kontakt med helsestasjonen på nummer: 940 08 370. 

 

Dette er anbefalingene for covid-19 som gjelder nå

Inderøy kommune har en beredskap for oppskalering, men vi følger nå de anbefalinger nedenfor som Helsedirektoratet og FHI har gått ut med.
Regjeringen opphevet tirsdag 5. april rådet om å holde seg hjemme 4 døgn etter koronasmitte (se regjeringens nettside).

  • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk, og unngå kontakt med personer som har risiko for å bli alvorlig syke dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer.

  • Du trenger ikke holde deg hjemme i 4 døgn.

  • Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp.

  • Du trenger ikke teste deg med selvtest. Hvis du likevel har fått en positiv test, gjelder de samme rådene om å holde deg hjemme hvis du føler deg syk.

  • Du trenger heller ikke registrere positive selvtester hos kommunen.

  • Det gjelder egne anbefalinger for de som har økt risiko for å bli alvorlig syke med covid-19 - Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende (fhi.no).

           Se mer om hva du må gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer (fhi.no).


Begrunnelse for oppheving av tiltakene

Omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom enn tidligere varianter av viruset, og svært mange er nå vaksinert eller har hatt korona. Det gjør at de fleste nå er godt beskyttet mot alvorlig sykdom. Vinterbølgen av covid-19 ser ut til å være på retur i Norge. Det er ikke lenger nødvendig å begrense smitten på samme måte som tidligere. Det er nå tilstrekkelig at folk holder seg hjemme når de føler seg syke. 

 

 

Vaksinetelefonen (40405275)

Betjent mandag - fredag.
 

Kartlegging av helseressurser.

Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring, men jobber med andre oppgaver i dag? Eller har du ledig arbeidskapasitet av andre grunner? Da ønsker vi at du registrerer deg her.

Trenger du hjelp? Vil du hjelpe?

Les mer her om hvordan du melder ditt behov eller melder i fra om at du kan hjelpe.

 

Har du lastet ned smittestopp-appen?

 

Koronasertifikat – Løsning for ikke-digitale brukere 

  • Koronasertifikat er tilgjengelig på www.helsenorge.no for alle innbyggere med fødselsnummer eller d-nummer. Man må ha Bank-ID, Bank-ID på mobil eller tilsvarende får å logge seg på www.helsenorge.no. Her vil du finne oppdaterte koronasertifikater, basert på vaksiner du har fått, gjennomgått koronasykdom og koronatester du har tatt hos helsepersonell. Du kan også skrive ut koronasertifikatene dine hvis du ønsker å ha de i papirversjon, men dette er ikke nødvendig. Vi anbefaler at alle som kan bruke www.helsenorge.no gjør det.
  • Personer som ikke selv kan logge inn på Helsenorge kan ta kontakt med Helfo per telefon eller brev, for å få utskrift av koronasertifikat basert på vaksine og/eller gjennomgått sykdom. Du vil få utskrift av koronasertifikatene tilsendt i posten, det er derfor viktig å bestille koronasertifikatene i god tid før du har behov for dem. Beskrivelse av fremgangsmåte for å bestille koronasertifikat fra Helfo finner du her: https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/om/#koronasertifikat-for-ikkedigitale-brukere
  • Fra tirsdag 1. februar tilbyr Inderøy kommune papirutskrift av koronasertifikat basert på test, vaksine eller gjennomgått sykdom, for deg som ikke har tilgang til nett. 

Utskrift fås ved personlig oppmøte i åpningstiden, på Servicetorget ved Inderøy rådhus mellom kl. 08:00 – 15:30 alle hverdager. Husk å ta med legitimasjon.

For at du skal kunne få utskrift av koronasertifikat basert på negativ test, forutsetter det at du først har tatt en PCR-test eller hurtigtest utført av helsepersonell ved en teststasjon.

Ved feilregistreringer eller mangelfulle vaksinasjonsopplysninger/ testresultat, må personer henvende seg til ansvarlig vaksinasjonssted eller teststasjon slik at feil rettes der.

Vaksinatør har meldeplikt til SYSVAK, og er ansvarlig for at opplysningene er korrekte.

 

Skjema