error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Ung i lag Sundsand

Sommer for barn og unge i Inderøy 2022

Inderøy Kommune og frivilligsentralene ønsker å bidra til en felles oversikt/gratis markedsføring av aktiviteter for barn og unge i grunnskolealder.

Skjermbilde

Kulturtilskudd og spillemidler

Minner om frister 1. mai!

Velkommen til temakveld med informasjon om spillemiddelsøknader tirsdag 26. april kl. 19.00 på Inderøy rådhus! Idrettsrådet og Inderøy kommune bidrar med informasjon og veiledning.

Sommerarbeid

Sommerarbeid for ungdom 2022

Velkommen til å søke sommerarbeid for ungdom.

Et samarbeid mellom lokale organisasjoner, lokale bedrifter og Inderøy kommune

 

Hvem kan søke:

  • Ungdom født 2008 -2004
  • Bosatt i Inderøy kommune
  • Kan jobbe minimum 20 timer i løpet av en uke
Frivillighetens år 2022

Frivillighetens år

Inderøysamfunnet har lange og gode tradisjoner for frivillig arbeid og engasjement, og i år feirer vi frivillighetens år!

Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid! Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med. Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding. ​

Torstein ungdomskontakt

Ungdomskontakt i Inderøy

Hurra! 4. oktober 2021 starta Torstein opp som ungdomskontakt i Inderøy kommune!

Følg han på Snap uk-torstein eller Facebook Torstein Ungdomskontakt Inderøy. Åpent for store og små.

Kontaktinfo:
e-post: Torstein.Valvatne.Adnanes@inderoy.kommune.no 
Ungdomskontaktens telefon: 98901720

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/folkehelse/stotteordninger/

Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune utlyser ordningen «Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag» for 2022.
Søknadsfristen er 1. februar 2022, og det skal søkes via nettstedet regionalforvaltning.no.

Frivillige lag og organisasjoner, offentlige og private aktører hjemhørende i Trøndelag fylke kan søke. Les mer på nettsidene til Trøndelag fylkeskommune.

Trygt hjem for en 50-lapp

Trygt hjem for en 50-lapp i Inderøy

Er du mellom 15 og 22 år, kan du komme deg trygt hjem fra sammenkomster ved å benytte deg av ordningen "Trygt hjem for en 50-lapp".

Skyssen bestilles før klokka 22.00 samme kveld som du skal ha skyssen:
Hellan taxi, telefon 98 44 58 11
Mosvik taxi, telefon 45 27 44 60

Must-hytta i Kobbholmfjorden

Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer

Sametinget har utlyst tilskuddsmidler 2022 fra Sametinget, gjennom ordningen Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer og Fartøyvern.

Søknadsfrist: 1.november 2021