Brosjyre

Økonomisk støtte til kulturbygging

2011-04-08
Tilskudd til kultur- og næringstiltak fordelt. Mange spennende tiltak og arrangement er i vente.

Tilskudd til næring og kulturaktiviteter

2011-01-26
I forbindelse med kommunesammenslåingen er det opprettet en gruppe som arbeider med bygging av felles identitet og samhold når kommunene slår seg sammen. Prosjektgruppen består av Kåre Bjerkan(leder), Siv Anette Lorentzen, Bodil Alstad, Lars Daling og Klaas Jan Jonkman.

"Plan for ekstern kulturbygging - bygging av samhold og identitet" vedtatt av fellesnemnda

2010-11-18

En politisk arbeidsgruppe med Signar Berger som leder har utarbeidet planen. Planen er rettet mot innbyggere,lag- og organisasjoner og næringslivet i begge kommuner, med ønske om å gjennomføre felles arrangemnet for å styrke samholdet i den nye kommunen. Videre planlegging og gjennomføring av tiltak og markeringer utføres nå av en egen administrativ prosjektgruppe med Kåre Bjerkan som leder.