error_outline
22. januar kl. 14:52

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Kulturløft Inderøy

Kulturløft Inderøy

 

 

 

 

 

 

 

Vi har et rikt og allsidig kulturliv i kommunen, med stor bredde og mange profesjonelle aktører.

Status:

  • I 2014 er det brukt midler fra delprosjektet til et prosjekt i regi av kulturskolen, kalt “musikk ved livets begynnelse”.
  • For 2015 er det avsatt 150.000 kr. til utviklings- og stimuleringstiltak på kulturområdet. Midlene skal kunne brukes til arenabygging og tiltak for å styrke samhandling og samarbeid, idéutvikling, nye kultursatsninger/uttykk og kompetanseutvikling.
  • Utfordringer: Det bør stimuleres til et enda bedre samarbeid mellom ulike kulturinstitusjoner, IOKS bør kunne bidra til tettere kontakt mellom Inderøy vgs. og kommunen, samarbeidet med Mint og med Sund folkehøgskole kan forbedres.
  • Det “lille ekstra” som kulturløft skulle bidra til, er ikke tydelig nok. Det meste som har skjedd på kulturfronten de siste 3-4 år, hadde trodd skjedd uansett.

Veien videre:

Fra 2016 anbefales det at man overfører ansvaret for kulturløft/oppfølging av kulturplanen til kulturenheten. Det bør også vurderes hvordan frivillighet, kulturelle næringer og kommunen kan samhandle for utvikling av kulturlivet.

Skjema