error_outline
22. januar kl. 14:52

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Helleristningene i Kvennavika

Kulturminnekonferanse: Sjå ka vi kan! - Sjå ka vi har!

Kulturminnekonferanse:

Sjå ka vi kan! -  Sjå ka vi har!

 Kulturminner i Inderøy – Kulturminnedagene 2016

Tirsdag 13. september

Del 1:

Konferanse 1300-1700 Mosvik Brygge

Del 2:

Befaring   Jekta Pauline – Skarnsundbrua – Venneshamn – Helleristninger i Kvennavika    1800 – 2200.

Program:

1300:     Velkommen og praktisk informasjon.                                                                                    

 Presentasjon av prosjektet "Kulturminnesatsing i Inderøy kommune" v/ prosjektleder Kåre Bjerkan

1330:     "Sjå ka vi har" presentasjon kulturminner i Inderøy

1400:     Spor etter Inderøyninger før oss  v/ arkeolog Erik Solheim

1430:     Helleristningene i Kvennavika som reisemål i Bergkunstreisen i Nord-Trøndelag v/Helle Vangen Stuedal, arkeolog ved Stjørdal museum Værnes en del av Stiklestad Nasjonale Kultursenter

1500:     Kaffe og beinstrekk

1530:     Skal vi ta vare på bare det eldste? Utfordringer og muligheter v/funksjonsleder plan og kulturminnevern NTFK Hild Arna Tokle Yri

1600:     Gruppearbeid

1640:     Materielle og immaterielle kulturminner en og samme sak? En ny bygdebok blir til v/ historiker og forsker Astrid Wale

1700:     Middag

1800:     Avreise fra Mosvik Brygge med Jekta Pauline. Informasjon på turen om Skarnsundbrua –en av våre to fredete bruer  v/ Kjell Ole Fossum

1845:     Ankomst Venneshamn. Omvisning og informasjon i det gamle Landhandleriet og dampskipskaia. Per Vennes er guide.

1920:     Vandring fra Venneshamn til Kvennavik (Transport kan ordnes)

2000:     Nattlys i Kvennavika. Mosvik Historielag inviterer til en kveld med bergkunst, lys og skygge. Helle Vangen Stuedal er guide. Varmt drikke og enkel servering.    

 

Møteleder: Åshild Vang

 

V i oppfordrer deltakerne til samarbeid om transport slik at en del biler blir parkert i Kvennavika før konferansestart.

Påmelding til Inderøy kommune, servicekontoret tlf 74124200 eller postmottak@inderoy.kommune.no innen 9. september.

Konferansen er gratis.

 

Skjema