error_outline
14. januar kl. 16:39

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Kulturminneprisen 2007

Mangler forslag til kandidater

Kulturminneprisen 2009

Kulturminneprisen 2007Kulturminneprisen i Inderøy deles ut i 2009. Tildelingskomiteen ønsker forslag til kandidater.

Inderøy kommune i samarbeid med SpareBank 1 Midt-Norge opprettet prisen i 1995. Prisen deles ut annet hvert år -år med oddetall.

Tidligere vinnere er

1995: Reidar Gran og Petter Klepp
1997: Sigurd Aasen
1999: Inger Lise og Ole Andreas Gjørv
2001: Inderøy museums- og historielag
2003: Svein Kvistad
2005: Inderøy Slakteri AS
2007: Bunadssaum AS

Kulturminneprisen er et kunstverk og et pengebeløp.

Formålet med kulturminneprisen er å stimulere til økt forståelse og interesse for kulturminner som:
  • ivaretakelse av eldre byggeskikk eller bevaring av verneverdige kulturmiljø
  • ivaretakelse, bruk og levendegjøring av immatrielle kulturminner
 Forslag til kandidater sendes Inderøy kommune innen 16. Oktober.
 

 

Skjema