error_outline
18. januar kl. 18:57

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Kulturminneprisen 2016

Kulturminneprisen 2016 tildeles Eli og Arne Berg

Hovedutvalg Folk vedtok i møte 10. mai at Inderøy kommunes kulturminnepris 2016 tildeles ekteparet Eli og Arne Berg.

De får prisen for arbeidet med å sette i stand den lille husmannsstua Sundnesstrand på en forbilledlig måte. I arbeidet har de brukt tradisjonelle materialer og teknikker, og knyttet til seg lokale dyktige håndverkere med utdannelse og lang erfaring fra bygningsvern.

 

I forbindelse med tildelingen er det gjort følgende begrunnelse:

Bygningen på Sundnesstrand er representativ for en bygningstype som har vært vanlig langs fjorden på Innherred, men som det i dag er få autentiske eksempler på. Det finnes flere ulike typer sammenbygde bolig og fjøs/låver, og bygningen på Sundnesstranda representerer den eldre og vanligste typen, med en treromsstue, kjøkkengang og fjøsdel med låve på lemmen.

Det er svært lite forandret på bygningen både innendørs og utendørs. Bygningen har sjeldne detaljer som leirmurt natursteinspipe, som har blitt istandsatt som en del av prosjektet. Spontaket, som låg under bølgeblikk, er erstattet med tilsvarende ny knivstukken spon som eneste tekking.

Plassen ligger i et interessant miljø som en av 22 husmannsplasser under det fredede anlegget Sundnes gård. I dag er det kun denne stua som er autentisk i form, materialbruk og funksjon på disse plassene. Husmannstua har en høg pedagogisk verdi som tidligere husmannsplass under Sundnes gård. Livsvilkårene på gården og husmannsplassen var høyst forskjellig.

Eierne bruker bygningen i formidlingssammenheng, både under gjennomføring av arbeidet og etter at den ble istandsatt. Eieren har samarbeidet med fylkeskommunen og Inderøy historie- og museumslag om kurs og håndverksdager for interesserte.

Prosjektet har hatt høge antikvariske ambisjoner, og har knyttet til seg håndverkere med utdannelse og/eller lang erfaring fra bygningsvern. (Geir Vie og Ellen Giskås, begge fra Inderøy, Jarle Vangstad fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Geir Magnusen fra Bakken og Magnusen i Trondheim). Dette har gitt prosjektet en høg kvalitet. 

Sundnesstranda har høg verneverdi, men har ikke noe juridisk hjemla vern. Gjennom sitt restaureringsarbeid har Eli og Arne Berg bidratt til økt forståelse og interesse for kulturminner i kommunen.

Inderøy kommune takker for stor innsats og håper at bygningen vil være til glede, inspirasjon og økt kunnskap for eiere og kommende generasjoner i kommunen. 

Skjema