error_outline
24. september kl. 08:13

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Kultur

Kulturplan på høring

Kulturplan Inderøy kommune 2013-2025. Høring.

I tråd med vedtak i Inderøy Formannskap 26.09.2012 (PS 108/12), sendes høringsutkast til Kulturplan Inderøy kommune 2013 – 2025  med vedlegg ut på høring/ offentlig ettersyn.

Høringsfrist: 09.11. 2012

Du kan laste ned dokumentene her:

KULTURPLAN

Vedlegg+kulturplan

Bibliotekplan

Høringsuttalelser kan sendes Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller postmottak@inderoy.kommune.no.

Du kan også skrive kommentar til høringen direkte inn i formularet under:

 

Skjema