error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Kunngjøring av nye vegnavn

Utvalg for lokalestedenavn vedtok i sitt møte 28.04.2022 følgende nye vegnavn i politisk sak 1/22:

Veg til Brenne: Brennvegen
Framtidig boligområde hos Liv Stornes: Skifervegen. Hvis det er behov for flere navn så fastsettes et
etterledd, f.eks -svingen, -bakken e.l. i samarbeid mellom grunneier og kommunen.
Veg nedom Jektvollen: Nedre Jektvollvegen
Boligområde ved Årfallvegen: Smiberget
Navn på veger i Røra næringspark: Østre Lensmyrvegen og Midtre Lensmyrvegen

 

Vedtak etter lov om stadsnanm kan i henhold til § 12 påklagast av de som etter § 6 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stednavn. Klagefrist er 3 uker fra kunngjøringsdato. Klagen skal grunngis. 

Eventuell klage rettes skriftlig til Inderøy kommune til postmottak@inderoy.kommune.no eller til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy.

 

For spørsmål, kontakt saksbehandler Jarle Rennan, jarle.rennan@inderoy.kommune.no

For saksframlegg med vedlagte kart, klikk her.

Skjema