error_outline
23. januar kl. 14:26

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
2015-03-19-15-22-07-783-palgau2

Kunngjøring av reguleringsplan for område B1 på Nessjordet

Hovedutvalg Natur har 1. juni vedtatt detaljreguleringsplan for område B1 på Nessjordet.

Området reguleres til nye kommunale omsorgsboliger og delvis til ordinære boliger. Området B1 ligger sør på Nessjordet, inntil og nord-vest for Krokvegen.

Vedtaket er i henhold til plan og bygningslovens § 12-12 og kan påklages etter forvaltningslovens kapittel VI.  Eventuelle klager sendes Inderøy kommune innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

Krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen 3 år fra kunngjøring av vedtaket, jfr. plan og bygningslovens kapittel 15. Kravene må sendes skriftlig til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy, eller til postmottak@inderoy.kommune.no.

Plandokumentene kan lastes ned fra følgende lenker:

Vedtak    Plankart (ikke oppdatert etter vedtak)    Planbeskrivelse     Reguleringsbestemmelser

Skjema