error_outline
17. september kl. 10:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Kunngjøring av reguleringsvedtak for Stokkan Steinbrudd

Inderøy kommunestyre har 29. mai 2012 vedtatt reguleringsplan for Stokkan steinbrudd.

Planområdet ligger på eiendommen gnr. 55 bnr. 2 vest for fv. 231 ved Stokkan grendehus. Området reguleres til masseuttak på et ca. 35 daa stort område.

Plandokumentene er tilgjengelig på følgende lenker:

Plankart    Vedtak    Planbeskrivelse    Tverrprofiler     Kartlenke

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jfr. også forvaltningslovens kap. VI, påklages til overordnet myndighet. Eventuell klage må framsettes skriftlig, og sendes Inderøy kommune innen 3 uker fra kunngjøring.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen tre år fra denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningsloven kap. 15. Eventuelle krav framsettes skriftlig og rettes til Inderøy kommune.

Skjema