error_outline
12. mai kl. 09:11

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Ingressbilde plankart

Kunngjøring av vedtak - Detaljplan Brenne

Kommunestyret i Inderøy kommune vedtok i møte den 08.03.21, sak 10/21, detaljplan for Brenne med endringer.

Om planen

Planen legger til rette for 11 fritidsboliger innenfor del av eiendom gnr./bnr. 195/4 og 195/8. Eksisterende boligeiendom 195/5 er naturlig å innlemme i planen og det legges til rette for to litt større uthus på denne eiendommen, men kun én enebolig m/utleie. Det skal i tillegg avsettes areal til felles renovasjonsanlegg og felles parkering for fritidsboliger.

Det er gjort flere endringer i planen etter at den var på høring. Disse er hovedsaklig gjort på bakgrunn av høringsuttalelser. Det kom flere innsigelser til planen men disse ble trukket tilbake som følge av endringene.

Link til plandokumenter:

Plankart   Planbestemmelser   Planbeskrivelse   ROS-analyse   Geoteknisk rapport   Illustrasjonskart

Frister og kontaktinfo

Vedtaket er i henhold til plan og bygningslovens § 12-12 og kan påklages etter forvaltningslovens kapittel VI. Eventuelle klager sendes Inderøy kommune innen 7. mai 2021.

Krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen 3 år fra denne kunngjøringen jfr. plan og bygningslovens kap. 5. Eventuelle krav framsettes skriftlig til Inderøy kommune.

Kontaktinfo:

Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy

Epost: postmottak@inderoy.kommune.no 

Telefon 741 24 200

Skjema