error_outline
27. januar kl. 15:19

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Gangstadhaugen II

Reguleringsplan for Gangstadhaugen II

Kunngjøring av vedtak

Inderøy kommunestyre vedtok i møte den 24. juni 2016 følgende planer i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12:

 

Vedtaket omfatter en reguleringsendring av Gangstadhaugen II. Planområdet ligger på Sandvollan. I vedtatt plan er det nye grenser innenfor bolig og fritidsformål samt høydebegrensninger i forhold til terrengkoter.

Vedtakene kan i henhold til plan og bygningslovens § 12-12, jfr. også forvaltningslovens kap. VII påklages til overordnet myndighet. En klage fremstilles skriftlig og sendes Inderøy kommune innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

Krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3år fra denne kunngjøringen jfr. plan og bygningslovens kap. 5. Evt. krav framsettes skriftlig til Inderøy kommune.

Planbestemmelsene

Plankartet

Samlet saksframlegg

Skjema