error_outline
26. januar kl. 16:46

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Gjenbrukstorg i Inderøy

Reguleringsplan for nytt gjenbrukstorg i Inderøy kommune

Kunngjøring av vedtak

Inderøy kommunestyre vedtok i møte den 24. juni 2016 følgende planer i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12:

Planområdet for gjenbrukstorg ligger i Røvika på Utøy. Planen omfatter renovasjonsanlegg med ny adkomst til FV 755 og omkringliggende vegetasjonsbelte.

Vedtakene kan i henhold til plan og bygningslovens § 12-12 jfr. også forvaltningslovens kap VII påklages til overordnet myndighet. En klage fremstilles skriftlig og sendes Inderøy kommune innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

Krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen 3 år fra denne kunngjøringen jfr. plan og bygningslovens kap.5. Evt. krav framsettes skriftlig til Inderøy kommune.

Bestemmelser gjenbrukstorg

Illustrasjonsplan gjenbrukstorg

Planbeskrivelse

Plankart vedtatt 24. juni 2016

Samlet saksframlegg gjenbrukstorg

Skjema