error_outline
26. januar kl. 16:46

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Øvre Grande

Mindre endring av reguleringsplan for Øvre Grande hyttefelt

Kunngjøring av vedtak

Hovedutvalg Natur i Inderøy kommune vedtok i møte den 5.september 2016 reguleringsplan for Øvre Grande i medhold av Plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-12.

 

Planområdet ligger på Framverran i Mosvik. Endringen medfører ny adkomstveg til hytte T10 og mindre justeringer av formåls- pg eiendomsgrensene.

Vedtaket kan i henhold til plan og bygningslovens § 12-12 jfr. også forvaltningslovens kapittel VII, påklages til overordnet myndighet. En klage fremstilles skriftlig og sendes Inderøy kommune innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

Krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen 3 år fra denne kunngjøringen jfr. plan og bygningslovens kap.5. Evt. krav framsettes skriftlig til Inderøy kommune.

Bestemmelser

Plankart

Vedtak

Skjema