error_outline
19. januar kl. 13:31

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Fjordglytt

Reguleringsplan for Skjemstadaunet (Fjordsyn) hyttefelt

Kunngjøring av vedtak

Hovedutvalg Natur i Inderøy kommune vedtok i møte den 5.september 2016 Reguleringsplan for Skjemstadaunet ( Fjordsyn) hyttefelt i medhold av Plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-12.

Planområdet ligger på Kjerknesvågen. I vedtatt plan er det lagt inn en ekstra hyttetomt, nye grenser innenfor parkerings- og fritidsformål, samt en økning i maksimalt tillatt bebygd areal som samsvarer med tillatt utnyttelse i andre hyttefelt i nærheten.

Vedtakene kan i henhold til plan og bygningslovens § 12-12 jfr. også forvaltningslovens kapittel VII, påklages til overordnet myndighet. En klage fremstilles skriftlig og sendes Inderøy kommune innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

Krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen 3 år fra denne kunngjøringen jfr. plan og bygningslovens kap.5. Evt. krav framsettes skriftlig til Inderøy kommune.

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Plankart

 

Skjema