error_outline
09. juli kl. 14:54

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Kunngjøring navnesak 2021/289 - Kjelvika

Vedtak om eierfastsatt skrivemåte i navnesak 2021/289 - Kjelvika.

 

Vedtak hos Kartverket:

Kartverket vedtar med hjemmel i § 5 og 7 i lov om stadnamn at bruksnavnet til gnr. 65, bnr. 1 i Inderøy skal skrives Kjelvika. Vedtaket er i samsvar med grunneiers ønske.

 

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker. En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis.

Skjema