error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Planomraadet-page-001

Kunngjøring om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljregulering og høring av planprogram for Svaberget II i Inderøy

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og §12-9 kunngjøres herved varsel om oppstart av detaljregulering

med tilhørende planprogram for eiendommen gnr 85 bnr 1 i Inderøy.

 

 

Kunngjøringen i sin helhet kan du les her.

Kart over planområdet finner du her.

Planprogrammet finner du her.

 

Frist for kommentarer/merknader er satt til mand 23 april.

Planprogram med tilhørende dokumenter legges ut på Inderøy kommune sin nettside: www.inderoy.kommune.no og ALLSKOG sin nettside: www.allskog.no Kommentarer/innspill rettes til Ellen Kristin Moe, Ingvald Ystgaardsv.13A, 7047, Trondheim tlf.81559980, Fax 73801201, ellen.moe@allskog.no

Skjema