Kart Vennesborg

Kunngjøring - varsel om oppstart for mindre reguleringsendring på Vennesborg

I hht. Plan- og bygningslovens § 12-14 varsles oppstart av mindre reguleringsendring på Vennesborg
Felt B2, eiendom Vennesborgveien 24, 26, 28, og 30. G/Bnr 4/125, 4/126, 4/127, og 4/128.

Oppdragsgiver er Hellvik Hus Inderøy AS.
Eventuelle spørsmål/innspill til planarbeidet kan innen 8. juli 2022 rettes til:
Hellvik Hus Inderøy AS v/ Anders Dahl
Vågaveien 600, 7670 Inderøy - Tlf. 902 02 560
anders@hellvikhusinderoy.no

 

Referat fra oppstartsmøte, Vennesborg mindre endring

Bestemmelser oppstart, Vennesborg mindre endring

Plankart oppstart

Annonse oppstart

Skjema