error_outline
17. januar kl. 13:56

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
2019003_bilde av plankart høring

Høring av detaljplan for Øvre Grande hyttefelt 2

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges detaljregulering for Øvre Grande hyttefelt, med plan-id 2020-003, ut til høring og offentlig ettersyn.

Bilde av plankart 2020003

Høring av detaljplan for Elgstien panorama

Forslag til detaljplan for Elgstien panorama, med Plan-ID 2020-003,sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. PBL §§ 12-10 og 12-11.

Gode råd for en trygg julehandel

Kommuneoverlegene og kommuneledelsen i Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa ønsker å minne om de nasjonale rådene for alle i julehandelen:

Varsel om oppstart av detaljregulering, Helgesenbakken 5053-004/047

Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan

I medhold av PBL § 12-8 varsles det om oppstart av reguleringsarbeid for gnr. 4, bnr. 47 i Inderøy kommune.

Høring av lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall, Inderøy kommune, Trøndelag legges ut til offentlig ettersyn. Frist for å komme med merknader er 11. januar 2021.

Ny krisepakke for frivilligheten

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet. Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søkerne må være registrert i Frivillighetsregisteret. Søknadsfristen er 15. september.