error_outline
07. juni kl. 10:28

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Kart

Varsel om oppstart av detaljregulering på Sakshaugvegen 10, gnr 003 bnr 012

Varsel om oppstart av detaljregulering på Sakshaugvegen 10, gnr 003 bnr 012. Viser også til annonse om oppstart av regulering i Inderøyningen 04.06.2021.

Kart Salberg steinuttak

Høring - Detaljplan for Salberg steinuttak

Hovedutvalg Natur i Inderøy kommune har i møte den 31. mai 2021 vedtatt å legge

følgende plan ut på offentlig høring: Detaljplan for Salberg steinuttak.

Kart Stokkan steinbrudd

Høring - Reguleringsplan for Stokkan steinbrudd - utvidelse

Hovedutvalg Natur i Inderøy kommune har i møte den 19. april 2021 vedtatt å legge

følgende plan ut på offentlig høring: Reguleringsplan for Stokkan steinbrudd - utvidelse

Ingressbilde samfunnsdel høring

Høring Kommuneplanens samfunnsdel

Frist for å komme med uttalelse er 2.mai 2021.

Skjermbilde Bjønnavegen 10-12

Vedtatt detaljplan for Bjønnavegen 10-12

Inderøy kommunestyre gjorde følgende vedtak i møte den 25.01.2021 sak 1/21:

Detaljplan for Bjønnavegen 10 -12, vedtas slik den er vedlagt saken her, jamfør plan- og bygningsloven § 12-12.

2020004 Bildeutsnitt plankart

Vedtatt detaljplan for Naustvollan hytteområde

Inderøy Kommunestyre gjorde følgende vedtak i møte den 25.01.2021 - sak 3/21:

Detaljplan for Naustvollan hytteområde med Plan-ID 2020-004, vedtas slik den er lagt ved denne saken med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

2019004Bildeutsnitt plankart kunngjøring

Detaljplan for Jætåsen med oppvekstsenter

Inderøy kommunestyre gjorde i møte den 25.01.21, sak 2/21, følgende vedtak i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12:

1. Detaljreguleringsplan for Jætåsen m/oppvekstsenter, Plan-ID 2019-004, vedtas med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12, med plandokumenter slik de er vedlagt saken her.

2. Reguleringsplan for Jætåsen boligfelt, med Plan-ID 2007-007, erstattes i sin helhet av detaljplan for Jætåsen m/oppvekstsenter, Plan-ID 2019-004.

Ny krisepakke for frivilligheten

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet. Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søkerne må være registrert i Frivillighetsregisteret. Søknadsfristen er 15. september.