error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Høringsfrist for kommuneplanens arealdel forlenges fra 10. til 24. juni

24. august inviteres det til presentasjon av innspill for de politiske partiene for aktører som ønsker det - nærmere info om tid, sted og påmelding kommer senere.

Spredt avløp

Vedtatt forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn av private avløpsanlegg (spredt avløp)

Kommunestyret vedtok lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn av private avløpsanlegg 13.12.2021. Formålet med forskriften er å

sikre at kommunen får dekket sine kostnader for saksbehandling, kontroll og tilsyn med private avløpsanlegg / spredt avløp.

Pressemelding om hjelp til ukrainske flyktninger i Inderøy, 16.03.2022

Vi forbereder oss på å ta imot ukrainske flyktninger.

Salberg steinuttak

Kunngjøring vedtatt detaljplan for Salberg steinuttak

Detaljplan for Salberg steinuutak – sak 5/22

Hensikten med reguleringen/omreguleringen er å tilrettelegge for videre drift i Salberg steinuttak.

Pressemelding om flytting av leikeapparat ved Mosvik skole

Her kan du lese en pressemelding om flytting av leikeapparat fra Mosvik skole, 26.01.2022

Tegning over området

Offentlig høring - Detaljregulering Gruva

Hovedutvalg Natur i Inderøy kommune har i møte den 17. januar 2022 vedtatt å legge

følgende plan ut på offentlig høring: DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRUVA