error_outline
19. januar kl. 13:31

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Kurs demensomsorg

Omsorg

ØKT KOMPETANSE I DEMENSOMSORGEN.

INVITASJON TIL KURS 22-24 SEPTEMBER

 

22.-24. september arrangeres Basiskurs i demens, på Kjerkstu i Inderøy kommune. Kurset er et samarbeid mellom Inderøy kommune og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Dette er et tre-dagers kurs som tar sikte på å øke kompetansen innen demensomsorgen. Mange viktige tema vil bli belyst, blant annet sykdomslære, differensialdiagnoser, personsentrert omsorg, velferdsteknologi, og utredning av demenssykdom. Foreleserne har ulik fagbakgrunn og alle har erfaring fra praksisfeltet.

Blant foreleserne kan vi nevne Marte Kvello fra Sykehuset Levanger, Ingunn Sund Forbord fra Verdal kommune, Bente Nordtug fra HiNT, samt Ida Tangstad og Kjerstin Heggdal Grimstad fra Maurtuva. Alle er dyktige og engasjerte fagfolk, og mange av dem er kjente navn innad i fagmiljøet.

Er du helsepersonell, jobber i kommunehelsetjenesten, og møter personer med demens i løpet av arbeidsdagen oppfordrer vi deg til å gripe denne muligheten! Dette gjelder ansatte både i Inderøy kommune og våre nabokommuner.
Interesserte kan gå inn på www.aldringoghelse.no  for å lese mere, eller for påmelding. Der finnes også fullstendig programoversikt.

Ved spørsmål ang. kurset kan Mari Hammer, demenskoordinator i Inderøy, kontaktes på tlf. 95918093, eller på mail mari.bragstad.hammer@inderoy.kommune.no

Et av hovedmålene til Demensplan 2015 var økt kompetanse og kunnskap i demensomsorgen. I følge høringsutkastet til Demensplan 2020 videreføres dette.
Vi i Inderøy kommune er stolte over å kunne være med å bidra i riktig retning, og over å kunne tilby kompetanseheving i form av et slikt kurs.

 

Vi ønsker velkommen til spennende dager, med fokus på kompetanseheving og sosialt fellesskap.

 

Tips en venn  Skriv ut