A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Kursplan forkurs helsefag

Health_care_interested_learning.png

Her finner du kursplanen for forkurset i helsefag, sammen med informasjon om kilder og materiale som er benyttet i utviklingen av kurset.

Læremateriell for kurset

Ung_student_helse_bok.jpg

Her finner du læremateriell utviklet for vårt forkurs i helsefag. Læremateriellet skal benyttes sammen med filmer og andre ressurser som vi har samlet i utviklingen av kurset. 

 

Filmer til bruk i undervisningen

 

Bruke_Nettbrett.png

Her har vi samlet linker til filmer som kan benyttes i et forkurs i helsefag.

 

Ressurser på andre språk

Snakke_flere_språk.png

Her har vi samlet ressurser på andre språk som kan være til nytte for personer på kurs eller utdanning i helsefag.