error_outline
27. januar kl. 15:19

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Vennskapsspå 3

Satsingsområder 2019-20

Skolen deltar dette skoleåret i 3 større og mindre utviklingsprosjekter: Fagfornyelsen i samhandling med AKSET og utprøving av Ipad i lese- og skriveopplæringa (Desentralisert Kompetanseutvikling, DeKom), Inkluderende barnehage- og skolemiljø (Utdanningsdirektoratet).

Uteleik

Satsingsområder 2018-19

Livsmestring og digitalisering er hovedsatsinger i Kvalitetsplan for oppvekst 2018-21.

Bilde: Aktivitet, leik og vennskap er vesentlig for livsmestring. Takk igjen til FAU og ildsjeler blant foreldrene, som har satt opp nytt turnstaiv i skolestarten.

udir-logo

Elev- og foreldreundersøkelsen

Hvert år svarer 6. og 7. trinn på elevundersøkelsen. Årets infoskriv.

Annet hvert år gjennomføres også foreldreundersøkelsen.

(klikk på overskrifta for mer informasjon)

Leikehus

Satsningsområder 2017-18

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Det skaper vi sammen – barn og voksne, skole og heim.

(Bilde: Leikehus som elevene ønska seg bak skolen, bygd av FAU)

 

kunst

Satsningsområder 2016-17

Sakshaug skole har 200 elever fordelt på 7 årstrinn. Skolen har 30 ansatte, som sammen med elevene og heimene kontinuerlig arbeider for et godt læringsmiljø. 
laringsmiljo

Satsingsområder skoleåret 2015-16

Vi arbeider hele tida for et godt læringsmiljø på Sakshaug skole, og for å være «best i lag»!