error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Landbruks- og kulturkommunen

Inderøy kommune var tidlig ute med å definere seg som kulturkommune gjennom uttrykket Landbruks- og kulturkommunen.

Bak uttrykket ligger lange og  varierete tradisjoner innen bl.a. musikk, amatørteater og håndverk. Definisjonen er også framtidsrettet, og viser en bevisst holdning til kulturens verdi i utviklingen av Inderøysamfunnet.

Kommunens viktigste oppgave er å være tilrettelegger og støttespiller for kulturutfoldelse i vid forstand. Som eksempel kan nevnes: Bygging av kulturhus, støtte til idrettsanlegg og samfunnshus,  etablering og drift av kulturskole, støtespiller for  videregående skole med musiske tilbud, nytt bibliotek, støtte til lag og organisasjoner, støtte til drift av Nils Aas kunstverksted mm.

 

Skjema