error_outline
18. januar kl. 18:57

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
landbruksspillet

LANDBRUKSSPILLET FOR 10. TRINNSELEVENE

I løpet av uke 2 har alle klassene på 10. trinnet gjennomført Landbruksspillet. Landbruksspillet har vært vært en del av skolens plan i 30 år og også spilt ved Inderøy ungdomsskole i tilsvarende mange år. Gjennomføringen  er i samarbeid med  bondelaget.

Når landbruksspillet skal gjennomføres starter det med en time informasjon i hver klasse. Så gjennomfører hver klasse spillet i løpet av en dag. Opplegget avsluttes med heldags besøk til Mære Landbruksskole.

Den dagen klassene gjennomfører selve Landbruksspillet deles elevene inn i grupper og hver gruppe velger sin næring innen for landbruket. De må sette opp regnskap, takle uforutsette utgifter (maskiner kan gå i stykker) og de må ta stilling til situasjoner som er helt vanlig for den som er bonde. Det er unikt at bøndene i kommunen kommer til skolen og formidler sin kunnskap til elevene våre. Dette bidrar til at ungdommene lærer å forstå og verdsette den jobben bonden gjør samt bidrar til å skape gode holdninger, blant de unge, til landbruket.

Vi takker nok en gang bondelaget for det gode samarbeidet og ønsker de velkommen tilbake neste skoleår!

Skjema