error_outline
27. januar kl. 15:19

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Kunnskapshefte fra siste ledersamling

Vedlagt er det aller siste kunnskapsheftet

Mellomarbeid før samling 4

Mellom hver samling skal vi gjennomføre et mellomarbeid, og et møte i basisgruppa. 

Vedlagt er mellomarbeid før samling 4, og et lederverktøy for vanskelige samtaler, som vi skal bruke. 

Lederutvikling - program for samling nr 2

Du finner program for samlingen 19.09 og 20.09 her. Her deltar hovedverneombud, hovedtillitsvalgte fra Sykepleierforbundet, Fagforbundet, DELTA og Utdaninngsforbundet samt ledere. Samlingen er lagt til AKSET og oppmøte er kl.08.15.

Mellomarbeid, mellom første og andre lederutviklingssamling

Her er oppgaven vi skal jobbe med i ett møte før andre lederutviklingssamling

Kunnskapshefte fra første lederutviklingssamling 22.-23. august 2019, fra PWC

Vi fikk utdelt det faglige opplegget i form av et trykt hefte fra PWC, som nå legges ut her, slik at vi kan bruke det i mellomarbeid og videre læring.