error_outline
26. januar kl. 16:46

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Logo kirken

Velkommen som søker!

Ledig stilling som sokneprest i Inderøy

Vi har en sokneprest i Inderøy fra før, men nå er den andre soknepreststillingen ledig.

I Inderøy får du jobbe sammen med en engasjert stab og med frivillige i et område der folkekirken står sterkt. Det blir sagt at for trønderne er kristendom lettere gjort enn sagt, og det er det nok mye i. Innbyggerne er glade i kirkene sine, og det er stor oppslutning om dåp og konfirmasjon. Inderøybryllup er også et spennende konsept som ser ut til å bidra til økt antall vielser i kirkene. 
Vi har et stort og godt korarbeid, fra de yngste til de eldste. Vi har også et godt trosopplæringsarbeid. Kirken har dessuten et godt samarbeid med en rekke lag og foreninger. 
Inderøy har hele sju kirker. De to middelalderkirkene, Sakshaug gamle kirke og Hustad kirke, eies av Fortidsminneforeningen og er hovedsakelig i bruk i sommermånedene. I de øvrige kirkene er det aktivitet hele året.

 

Har du lyst til å komme og besøke Inderøy, ta en prat om stillingen og se deg rundt i området? Ta kontakt med kirkekontoret ved sokneprest Ottar Strand, mobil 92691115, e-post ottar.strand@inderoy.kirken.no. Kirkekontoret dekker reise- og oppholdskostnader innenfor rammene for normal reisemåte innenlands. 
I Inderøy blir alle tilflyttere ønsket velkommen. Kom, for å bidra, og for å nyte godt av det området har å by på!

 

Fullstendig utlysningtekst finner du her, Inderøy kirkelige fellesråd sin side finner du her

Skjema